Badania aparaturowe

 

Badanie miernikiem czasu reakcji

Cel: badanie szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
Należy usiąść wygodnie na krześle i postawić prawą nogę na pedał, a do prawej ręki wziąć biały przycisk ręczny. Należy patrzyć w kierunku małego semafora, będą się na nim zapalały światła o różnych kolorach oraz będzie słyszany sygnał dźwiękowy. Urządzenia będzie zaprogramowane tak, by odpowiednio reagować na odpowiednie bodźce, np. naciskać jak najszybciej noga na pedał zawsze, gdy pojawia się światło czerwone, naciskać przycisk ręczny, kiedy pojawi się światło żółte, na dźwięk oraz światło zielone nie należy reagować. Zaczynamy po upewnieniu się, że instrukcja została zrozumiana.

Badanie aparatem Piórkowskiego

 

Cel: ocena szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz zdolności koncentracji uwagi.
Stajemy przed aparatem w takiej odległości, aby wygodnie było naciskać przyciski. Na pulpicie aparatu znajduję się przyciski a nad nimi małe lampki. W momencie, kiedy zapali się lampka nad przyciskiem, należy jak najszybciej nacisnąć przycisk znajdujący się pod tą lampką. Należy reagować na przycisk palcem wskazującym prawej i lewej ręki Pracować należy szybko i dokładnie. Zaczynamy po upewnieniu się, że instrukcja została zrozumiana.

 

Badanie aparatem krzyżowym

Cel: ocena szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie.
Trzeba stanąć przed aparatem tak, aby było Panu wygodnie naciskać przyciski. Na płycie aparatu znajdują się przyciski oraz rząd lampek położonych pionowo i poziomo. Będą zawsze zapalały się 2 światełka – jedno z tych w pionie i jedno z tych w poziomie. Zadaniem osoby badanej jest wyłączyć te światełka naciskając ich wspólny guziczek. Wspólnym guziczkiem jest ten, który znajduje się na przecięciu dwóch linii poprowadzonych przez te zapalone światełka. Linie poprowadzone przez te zapalone światełka zawsze krzyżują się pod kątem prostym. Zaczynamy po upewnieniu się, że instrukcja została zrozumiana.

Badanie sterometrem

Cel: badanie oceny odległości.
Istotną częścią aparatu są 3 pręty, z których środkowy jest nieruchomy a dwa boczne przesuwają się w przód i w tył. Należy popatrzyć w okienko skrzynki, w ręce wziąć pilota i ułożyć pręty w równym położeniu względem środkowego pręta. Jeżeli dana osoba uzna, że pręty znajdują się w równym położeniu, komunikują psychologowi. Zadanie nie ma ograniczenia czasowego.

 

 

Test Tablic poppelreutera

Cel: ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej
Zadanie to pozwala ocenić umiejętność i szybkość jednoczesnego wykonywania dwóch czynności wymagających uwagi. Na tej tablicy, która służy do nauczenia się zadania, znajduje się 12 kwadratów. W każdym kwadracie są dwie liczby; jedna w środku, druga w prawym dolnym rogu. Liczba w środku to numer kwadratu. Kwadraty te są nieuporządkowane; obok kwadratu o numerze 15 jest kwadrat o numerze 21, poniżej a obok siebie są kwadraty 17, 18, 11, 13. Zadanie polega na odszukaniu kwadratów o kolejnych numerach, zaczynając od kwadratu o najmniejszym numerze na tablicy. Na tej tablicy jest to kwadrat o numerze 11. Potem będziemy szukali kwadratu o numerze 12, 13, 14 i tak dalej. Świadectwem znalezienia kolejnych kwadratów będą wpisane w arkuszu odpowiednie liczby, które są w prawym dolnym rogu każdego z kwadratów. Należy pracować szybko i tak uważnie, aby nie opuścić żadnego kolejnego kwadratu. Wynik jest tym lepszy im więcej dolnych liczb z kwadratów o kolejnych numerach wpiszemy po kolei, jedna za drugą w arkuszu odpowiedzi. Zadanie trwa 3 minuty od chwili pokazania przez psychologa kwadratu o najniższym numerze. Po upływie 3 minut psycholog mów STOP i prosi o otoczenie kółkiem ostatniej wpisanej liczy.

Badanie wirometrem

Cel: określenie umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu drogowym.
Na tym aparacie znajdują się 2 tarcze. Są one zupełnie takie same. Jedna z nich lewa będzie się obracała z taką samą prędkością. Prędkość drugiej będzie się zmieniała, najpierw wzrastała później malała. W pewnej chwili prędkości obu tarcz będą przez ułamek sekundy jednakowe. Należy wówczas nacisnąć przycisk. Moment wyrównania prędkości obu tarcz jest bardzo krótki więc należy bardzo uważnie obserwować obie tarcze. Badanie będzie powtarzane kilka razy dla każdej prędkości.

Badanie w ciemni

Cel: ocena percepcyjnych możliwości osoby badanej, niezbędnych do prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych a w szczególności zbadanie adaptacji wzroku i wrażliwości na olśnienie

W ciemni przeprowadzane są dwa badania

Pierścieniem Landolta: Siadamy na krześle na wprost białej tarczy z czarnym pierścieniem. Czarny pierścień ma przerwę, można ją ustawić na jednym z czterech położeń: góra, prawa strona, dół, lewa strona (lub przerwa na godzinie 12, 3, 6 bądź 9)

Noktometrem: Opieramy brodę na podpórce. Włączy się reflektor i dopóki będzie się świecił, należy głośno czytać litery, które są na nim umieszczone. Proszę czytać od pierwszej do ostatniej i od ostatniej do pierwszej. W chwili, gdy zgaśnie reflektor należy przenieść wzrok na okrągłe okienko oświetlone od wewnątrz i starać się jak najszybciej rozpoznać figurę widoczną w głębi tego okienka. Trzeba ją określić natychmiast po rozpoznaniu. Może to być: kwadrat, kółko, krzyż lub gwiazda. Adaptacja do mroku wynosi 15 minut, po czym rozpoczynamy badanie.

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template