Jak przebiega badanie

Jak przebiega badanie?

Staramy się przeprowadzić badanie tak, aby zapewnić naszym klientom bezstresową atmosferę oraz miłą i kompetentną obsługę. Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Przed badaniem demonstrujemy działanie aparatów i tłumaczymy instrukcje. Kiedy wszystko jest jasne i zrozumiałe przystępujemy do badania. Zawsze służymy radą i pomocą. 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template