Badania psychotechniczne

BADAMY OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O:

- uzyskanie uprawnienia prawa jazdy w zakresie kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D I D+E
- przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T
- przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
- kierowców przedłużających ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E pozwolenia na kierowanie tramwajem

- kierujących którzy uczestniczyli w wypadku drogowym
- kierujących, którzy:
a) kierowali w stanie nietrzeźwości
b) przekroczyli liczbę punktów karnych
c) w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia
- kierujących co do których lekarz stwierdził przeciwwskazania
- kierujący pojazdem uprzywilejowanym, lub przewożącym wartości pieniężne
- instruktorów, egzaminatorów i kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

- kandydatów do szkół prowadzacych kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

PONADTO ŚWIADZYMY USŁUGI ORZECZNICZE I KONSULTACYJNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, OFERUJĄC:

- badanie kierowców kategorii B prowadzących samochód w ramach czynności służbowych

- badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

- badanie osób pracujących na wysokościach

- badanie operatorów wózków widłowych, operatorów suwnic, operatorów maszyn budowlanych

- osoby wykonujące zawodowo pracę wymagające sprawności psychofizycznej

badania psychologiczne psychotesty dla obcokrajowców i kierowców z Ukrainy

   

Psychotesty dla kierowców i kandydatów na kierowców Badania psychologiczne do pozwolenia na broń Psychotesty dla instruktorów i egzaminatorów Psychotesty po zatrzymaniu prawa jazdy Psychotesty w ramach obowiązków służbowych Badania psychotechniczne operatorów maszyn i urządzeń Badania do Straży na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Psychotesty do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej Badanie psychologiczne uczniów do szkół branżowych i kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template