Poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

To forma pomocy ograniczonej w czasie i skoncentrowanej na problemie. Jest skierowane do osób zdrowych, które w danym momencie przeżywają trudności adaptacyjne czy kryzysy rozwojowe, będące nieodłącznym elementem życia człowieka.

W obręb poradnictwa psychologicznego oferowanego przez naszą firmę wchodzi konsultacja diagnostyczna, określająca aktualny stan zdrowia oraz sposób leczenia, kiedy pojawi się taka konieczność. Wspieramy klienta w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi a także pomagamy mu w rozwoju cech, które są niezbędne do poradzenia sobie ze stresem.

Pierwsze spotkanie jest formą konsultacji psychologicznej. Wspólnie z klientem określamy i omawiamy problem, który jest podstawą do określenia formy pomocy psychologicznej.

Nasz gabinet wyposażony jest w Testy Psychologiczne, które stanowią jedną z niezbędnych elementów diagnostyki w psychologii. Pomagają nakreślić obecny stan psychiczny klienta oraz zdefiniować jego potrzeby, co ułatwia zdefiniowanie problemu oraz znalezienie jego rozwiązania.

W zakres diagnozy psychologicznej wchodzi wywiad życiorysowy, testy psychologiczne a także obserwacja zachowania danej Osoby. Dzięki takim zabiegom psychologicznym problem zostaje określony bardziej szczegółowo, co umożliwia mu nadanie znaczenia w niepowtarzalnej historii życia Klienta. Odpowiednie umiejscowienie problemu pozwala odnaleźć jego sens oraz ustalić działania, jakie powinny zostać podjęte, aby przystosować się do zmiany i uzyskać większe poczucie sprawstwa , czyli kontroli nad swoim życiem

Oferujemy poradnictwo psychologiczne w zakresie:

-kryzysów w pracy

-trudności przystosowawczych

-wypalenia zawodowego

Kryzysy są nieodłączną częścią ludzkiego życia, niemniej jednak bywają trudne do przezwyciężenia bez pomocy specjalistycznej. Jeżeli pojawia się kryzys tak przytłaczający, że wypracowane dotychczas mechanizmy radzenia sobie z trudnościami nie pomagają zaadoptować się do zmiany, należy udać się do specjalisty, gdyż nierozwiązane kryzysy oraz towarzyszące mu napięcia mogą prowadzić do zaburzeń w sferze psychiki.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE NIE JEST PSYCHOTERAPIĄ

Poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją klienta z psychologiem, nakierowaną na rozwiązanie określonego problemu.

 
Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template