Cennik usług

„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. Opłata za: badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”

 

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (kandydaci) 

 

150zł

Osoby przedłużające ważność uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (kierowcy) 

 

150zł

Kierowcy taksówek, osoby wykonujące przewóz drogowy

 

150zł

Osoby, którym cofnięto lub ograniczono uprawnienia do kierowania pojazdami (skierowani z policji/ starostwa/ prezydenta miasta)  

 

150zł

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne 

 

150zł

Osoby skierowane przez lekarza, jeżeli stwierdził możliwość istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami 

 

150zł

Instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na instruktorów nauki jazdy 

 

150zł

Egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów

 

150zł

Kierowcy (kat.B) prowadzący samochód w ramach czynności służbowych

 

100zł

Operatorzy wózków widłowych, operatorzy suwnic, maszyn budowlanych oraz inne zawody wymagające wymagające sprawności psychofizycznej

 

100zł

Badanie operatorskie- więcej niż jedno stanowisko

 

100zł

Badanie widzenia zmierzchowego, badanie wrażliwości na olśnienie

 

30zł
Badanie osób pracujących na wysokościach 100zł

 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template