Psychotesty dla kierowców i kandydatów na kierowców

Wykonujemy BADANIA PSYCHOTECHNICZNE/ PSYCHOTESTY dla kierowców oraz kandydatów na kierowców kat. C, C+E, D, D+E

-do pracy kierowcy

-do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego

-kierowców po wypadkach 

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy jest ważne przez 5 lat dla     kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia

PODSTAWA    PRAWNA

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 
                                              Psychologiczne badania dla kierowców operatorów przez internet psychotesty online

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template