Psychotesty dla instruktorów i egzaminatorów

 

Wykonujemy badania psychotechniczne dla:

- kandydatów na instruktorów

- do pracy instruktora                                                                                    

- do pracy egzaminatora

- kandydatów na egzaminatorów

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 

 

 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template