Psychotesty po zatrzymaniu prawa jazdy

Badania psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy

- z powodu przekroczenia limitu punktów karnych

- z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

- z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

Wykonujemy również badania psychologiczne

- kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template