Psychotesty w ramach obowiązków służbowych

Badania psychologiczne dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych

Badania psychologiczne

- do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B)

Dla pracownika, który wykonuje badania wstępne,badania psychologiczne są obowiązkowe. W przypadku badania okresowego lub kontrolnego decyzję podejmuje lekarz. 

Zakres badań pschologicznych w przypadku prowadzenia samochodu w ramach czynności służbowych obejmuje sprawność psychomotoryczną, sprawność widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie. Właściwie czasami jest sprawdzane widzenie stereoskopowe, ale wg rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie powinno mieć ono wpływu na wynik badania. 

Badanie psychologiczne dla osoby prowadzącej samochód w ramach czynności służbowych nie jest aż tak wyczerpujące jak badanie na pojazd wyższej kategorii.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, gdyż jest to zależne od lekarza medycyny pracy. Wystawiamy rachunek/fakturę- więc nie zapomnij zabrać ze sobą danych firmy.

Od 2010 roku w ramach badań medycyny pracy przeprowadza się badania osobom kierującym pojazdami służbowymi. Początkowo wynikało to z zalecenia Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy. 

Od 2011 roku obowiązek badania psychologicznego określają konkretne przepisy.

PRAWO

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template