Badania psychotechniczne operatorów maszyn i urządzeń

Badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne

sprawności psychoruchowej

- do pracy operatora

- wózka widłowego

- żurawia wieżowego

- koparki

- ładowarki

Termin ważności wynosi 4 lata dla osób do 50-tego roku życia i 2 lata dla osób powyżej 50-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

 

 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template