Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

BADANIE WIDZENIZ ZMIERZCHOWEGO ORAZ WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE

Nasza pracownia wyposażona jest w ciemnię kabinową, gdzie przeprowadzane jest badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. 

Badanie widzenia zmierzchowego, czyli określenie tego, jak oczy kierowcy poradzą sobie podczas jazdy nocą: Osoba badana po adaptacji do ciemności, które trwa zazwyczaj do 15 min. proszona jest o rozpoznawanie w centralnym polu widzenia położenia przerwy w Pierścieniu Landolta, której natężenie światła stopniowo się zwiększa. Wynikiem badania  jest czas, po jakim badany spostrzega prawidłowo bodziec. Badanie to jest czterokrotnie powtarzane.

Drugi pomiar ma za zadanie ocenę wrażliwości na olśnienie Noktometrem- czyli określamy, jak szybko oczy badanego po oślepieniu przez światła samochodu jadącego z naprzeciwka, są w stanie rozpoznać obiekt na drodze, czyli określamy średni czas readaptacji po olśnieniu. Badany, bezpośrednio po pierwszym pomiarze, jest poddawany olśnieniu przez dosyć silne źródło światła, po czym zaraz po jego wygaszeniu, jego zadaniem jest rozpoznanie stosunkowo słabo oświetlonych kształtów. Wynikiem badania jest czas rozpoznania bodźca. 

Osoba badana jest dokładnie informowana o przebiegu badania, kiedy wszystko jest jasne i zrozumiałe przystępujemy do badania.

UWAGA! Klientom, którzy wykonują inne badanie w naszej pracowni NA ŻYCZENIE wykonujemy badanie widzenie zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie GRATIS!

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template